Zakres prac

Operacja I:

Termomodernizacja obiektu oraz propagowanie lokalnych zasobów.

Operacja będzie polegała na termomodernizacji budynku ,,Stara Kuźnia’’ w Ogonkach według  wskazań Audytu Energetycznego: wymiana poszycia i docieplenie połaci dachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacji instalacji co i cwu z zastosowaniem kolektorów słonecznych. W związku z działaniami termomodernizacyjnymi ulegnie zmniejszeniu naturalna wymiana powietrza w pomieszczeniach, co spowoduje potrzebę modernizacji systemu wentylacji poprzez zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest rekuperacja w obiektach istniejących. Celem operacji jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez termomodernizację istniejącego obiektu pensjonatowego ,,Stara Kuźnia” oraz tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii poprzez montaż dwóch latarni solarnych, a także utrzymanie celu przez 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Planowany koszt całej inwestycji wynosi 381 431,27 zł z czego koszty kwalifikowalne operacji wynoszą 310 106,73zł

Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 31,92%

 

Operacja II:

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie zintegrowanych pakietów turystycznych wraz z podkreśleniem elementów akwakultury i kultury mazurskiej

Operacja będzie zrealizowana w pensjonacie Stara Kuźnia w Ogonkach. Celem jest zwiększenie bazy noclegowej o 5 miejsc noclegowych oraz dostosowanie restauracji do obsługi 100 klientów. Powiększenie bazy noclegowej i gastronomicznej oraz wymiana wyposażenia obiektu hotelowo – restauracyjnego spełniającego obecne standardy obsługi turystów wpłynie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. W części hotelowej zostanie wyremontowanych 10 pokoi oraz część restauracyjna składająca się z dwóch sal restauracyjnych, baru oraz lobby.

 

Planowany koszt całej inwestycji wynosi 369 279,98 zł z czego koszty kwalifikowalne operacji wynoszą 300 227,62zł

Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 49,96%